Rekisteri- ja tietosuojaseloste - Wau Lingerie Skip to main content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhteenveto henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä Wau lingerien  hallinnoimalla sivustolla.

Wau lingerie verkkokaupassa tarjotaan tuotteita ostettavaksi. Rekisterin jäsenille tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Jäsen hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointimateriaalia. Sähköpostilistalle liittyneet voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen saapuneen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Rekisterinpitäjä
PK Event Master Oy / Wau lingerie (1898256-7)
Sähköposti: wau@waunainen.fi
Puhelin: 050 534 3499
Postiosoite: Yliopistonkatu 26, 20100 Turku

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Outi Kurvinen
Sähköposti: wau@waunainen.fi
Puhelin: 050 534 3499

Rekisterin nimi
Wau lingerie -sivuston asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on hyödyllisten asioiden tiedottaminen asiakkaille ja jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, markkinointiin, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Muulloin ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamisen, toteuttamisen, kehittämisen ja seurannan vuoksi. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Wau lingerie noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Yksityisyys ja tietosuoja
Wau lingerie -sivuston asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa. Lukuunottamatta tilannetta ks. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus yllä. Wau lingerie -sivustolla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Rekisteröityjen ryhmät
a) Henkilö on tilannut yrityksen ilmaisen uutiskirjeen tai
b) Henkilö on ostanut tuotteen Wau lingerien kivijalka toimipaikasta tai
c) Henkilö on ostanut/tilannut Wau lingerien verkkokaupasta tuotteen tai
d) Henkilö on tilannut Wau lingerien -uutiskirjeen asiakastapahtumassa tai muussa yhteydessä

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero

Tietolähteet
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta Wau lingerien ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Wau lingerien sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Wau lingerie on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa.

Sähköinen aineisto:
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Outi Kurviselle, ks. yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Wau lingerie oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta.

Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Wau lingerien postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia.

Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Outi Kurviselle, ks. yhteystiedot yllä.

Evästeiden käyttö

Tietoa evästeistä

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

Miten evästeitä käytetään?

Verkkosivustollamme evästeitä käyttävät seuraavat palvelut:

  • Google Analytics

Näiden evästeiden hyväksyminen ei ole sivuston toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä, mutta ne helpottavat sivujen selaamista. Voit poistaa tai torjua evästeet, mutta tällöin jotkin sivuston toiminnot eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen, ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot ovat täysin sivuston verkkovastaavan hallinnassa. Evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Ohjeita evästeiden hallintaan ja poistamiseen eri selaimissa